İç Kontrol

İç Kontrol

Evrensel değerlere saygılı, topluma katkı sağlayan, değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen, mesleklerine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmış, öncelikle insan sağlığını hedefleyen, katılımcı, paylaşımcı ve sorumluluk bilinci üst düzeyde olan bireyler yetiştirmektir.

 

Vereceği öğrenci odaklı ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim ile Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen saygın ve önder bir meslek yüksekokulu olmaktır.