Bankacılık Ve Sigortacılık

Tanıtım

Teknolojideki gelişmeler, Küresel ekonomik yatırım ve ülkemizin AB üyeliği ile ilgili konular kapsamında, ülkemiz Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün bir çok eksiği bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşılabilmesi için yapılan yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finans enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Programımızın başlıca hedefleri; ülkemizde ihtiyaç duyulan alanlarda ara eleman yetiştiren programlar arasında tercih edilebilirliği yüksek bir program olmak, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı yetiştirmektir.

 

Bağlantılar

İletişim

Öğr. Gör. Yılmaz GÜNEL

ygunel@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

0 346 418 5271

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Kampüsü

E - Posta

divrigi@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 418 5273