Motorlu araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Tanıtım

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Programı’nın amacı; temelinde motorlu araçlar, kara taşıma sistemleri ve ekipmanlarının teknolojileri ve işletmesi üzerine uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmektir.  Geçtiğimiz yıllardan itibaren bu sektörlerde artan rekabetçi yaklaşımlar, sektörde uzmanlaşmış profesyonellere duyulan ihtiyaç ve ülkemizin bölgesel konumu nedeniyle, bu bölümün ileride adından çok daha fazla söz ettireceği kuşkusuzdur.

Yeni nesil teknolojilerin ilerlemesi ile birlikte sektör çalışanlarının işletme yönetimine olduğu kadar alandaki teknolojik gelişmelere de hakim olmaları beklenmektedir.  motorlu araçlar, ulaştırma sektörlerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik bilgi ve altyapı bölüm öğrencilerine detaylı ve uygulamalı şekilde aktarılmaktadır.

Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Programı  bünyesinde 4 bölüm olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.Bunlar

- Raylı Sistemler Makinistliği Programı

- Raylı Sistemler Yol Teknolojileri Programı

- Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojileri Programı

- Raylı Sistemler Makine Teknolojileri Programı

TARİHÇE
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Programı 2019 yılında kurulmuştur. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Raylı Sistemler Makinistliği Programı olarak eğitim vermeye başlanmıştır. 1. öğretim olarak eğitim vermektedir

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Programı’na kayıt yaptırılabilmesi için Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
Bir öğrencinin Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Programından mezun olabilmesi için, genel not ortalamasının (transkript) 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, eğitim-öğretim programında yer alan zorunlu dersleri başarması, programda öngörülen diğer çalışmalarda başarılı olması, toplam 120 AKTS'lik kredi yükünü tamamlaması, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine kararı verilmiş olması gerekir.

SINAVLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 2 ara sınav (vize) ve en az 1 yarıyıl sonu sınavına (final) tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 üzerinden değerlendirip, ara sınavın %20'ı, dönem sonu sınavının %60'ı alınarak başarı notu belirlenir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma, ortalama olarak da 45’i sağlama zorunluluğu vardır. Başarı notu tabloya göre harfe dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.

BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma imkânına sahiptirler.

Öğrencilerimiz Raylı Sistemler Makinistlik Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Mühendisliği,  Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği. Raylı Sistemler Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi AYSUN DEMİRTAŞ

Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

Telefon

0 346 418 5271

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Kampüsü

E - Posta

divrigi@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 418 5273