Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Tanıtım

Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler, dünyanın her yerinde ve iş hayatının her alanında en çok gereksinim duyulan elemanlardır. Program geliştirme bilgi ve becerisi ile donatılmış eleman açığı ise her geçen gün büyümektedir. Bilgisayar Teknolojileri bölümü öğrencilerinin hedefi, iki yıl gibi kısa bir eğitim süresi sonunda endüstrideki bu gereksinimi karşılayabilecek mesleği edinmektir.  Bu bölümden mezun olanlara önlisans diploması ve tekniker ünvanı verilmektedir.

Misyon

1.Bölümün amacı, bilişim teknolojilerini her ortamda etkin olarak kullanacak, bilgi toplumunun oluşabilmesi için güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim lider bireyler yetiştirmektir.  Böylelikle öğrencilerin yer aldıkları toplumun gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

2.Programda öğrencilerin teknik konularda olduğu kadar sosyal, kültürel ve entelektüel yönlerden de kendilerini geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri için gerekli ders ve etkinliklere yer verilmektedir. Böylelikle öğrencilerin içinde yaşadıkları Türk toplumuna ve dünya içinde daha insani bir yaşam tarzının oluşumuna katkı bulunmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

3.Bilgi çağına girerken tekniker adaylarına, güncel bilgileri vermek ve mesleki becerileri kazandırmaktır.

4.Alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izleyen; yurtiçi ve yurtdışı yayınları takip eden; en güncel teknolojiden yararlanan; eğitim bilimlerini diğer disiplinlerle besleyip geliştirebilecek, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü, öğrenme ortamları tasarlayabilen,  bilimsel araştırma süreçlerini kullanabilen, alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini kavrayan, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; genel kültür ve tarihsel bilgilere sahip toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon 

Bilgisayar Teknolojileri, kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiyeli teknik eleman yetiştirme vizyonunu ilke edinilmiştir.

 

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi LÜTFÜ BAYRAK

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm BaşkanıAkademik Kadro

Bağlantılar

İletişim

Öğr. Gör. Lütfü BAYRAK

lbayrak@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

0 346 418 5271

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Kampüsü

E - Posta

divrigi@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 418 5273