Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Tanıtım

Önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları (insan, para, makine, malzeme, bilgi vb.) anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir.
Yönetim değişmekte olan çevre koşullarında kıt kaynakları verimli şekilde kullanarak işletmenin amaçlarına etkin bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapmaktır.   
Organon (organ) kelimesinden türetilmiş olan organizasyon kavramı ise, bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlarını, başka bireylerle bir araya gelerek grup halinde çaba, bilgi ve yeteneklerini birleştirmeleri yoluyla gerçekleştirmelerini mümkün kılan bir işbölümü ve koordinasyon sistemi, düzen ve yapıyı ifade eder.

   
Bölümün Amacı


           Yönetim ve Organizasyon Bölümünün başlıca amacı; çağdaş yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli ara eleman (alt ve orta kademe yönetici) ihtiyacını karşılamaktır.


Bölümün Misyonu 
           Yönetim ve organizasyon temelli, küresel çağdaş eğitim ve öğretim sürecine uyumlu, ekonomik, kültürel, bilimsel, ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı, uygulayıcı ve ömür boyu öğrenici, nitelikli önlisans eğitimi almış, teori ve uygulamada bilgi dağarcığı zengin bireyler ve meslek elemanları yetiştirmek.

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi MURAT KAYA

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

Öğr. Gör. Murat KAYA

kayamurat@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

0 346 418 5271

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Kampüsü

E - Posta

divrigi@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 418 5273